IMAM Samir Redzepovic

PREDSJEDNIK DZEMATSKOG ODBORA Hakija Smajlovic

POTPREDSJEDNIK DZEMATSKOG ODBORA Salih Muzaferovic

BLAGAJNIK DZEMATSKOG ODBORA Nihad Sakic

ZAM.BLAGAJNIK DZEMATSKOG ODBORA Elvedin Mehic

SEKRETAR DZEMATSKOG ODBORA Dzulejman Sosic

ZAM.SEKRETAR DZEMATSKOG ODBORA Nihad Murtic

NAMAZ

FACEBOOK

SUFERA

"Kada čovjek umre, prestanu mu sevabi pristizati osim od troga: - trajne sadake, nauke kojom se svijet koristi i odgojenog djeteta koje mu dovu čini." Muslim
HADIS
Dana

©2022. Copyright - Džemat Innsbruck