KAKO POSTATI ČLAN

ŠTA JE ISLAMSKA ZAJEDNICA?

ZAŠTO DA BUDEM ČLAN ISLAMSKE ZAJEDNICE?

KOJA PRAVA IMAM KAO ČLAN ISLAMSKE ZAJEDNICE?

Čovjek se rađa u vremenu u kojem treba pronaći svoje mjesto i u prostoru u kojem treba pronaći svoje vrijeme. Od velikog je značaja da čovjek zna živjeti u vremenu i da umije koristiti prostor! To osobito vrijedi za nas, muslimane u Austriji, koji moramo biti svjesni vremena i prostora u kojem živimo kako bi znali očuvati i njegovati identitet s kojim smo rođeni. Najveće bogatstvo jednog naroda jesu vrijednosti njegovog identiteta i bez identiteta narod gubi svoju vrijednost.

ŠTA JE ISLAMSKA ZAJEDNICA?

Islamska zajednica je vjerska zajednica svih muslimana na jednom području čiji je glavni cilj njegovanje vjerskog identiteta kroz različite oblike duhovnih, edukativnih i kulturnih sadržaja. Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji je duhovna institucija svih muslimana u Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich koju pored njezinih zakonodavnih tijela i institucija, čine Medžlisi i džemati koji su okosnica cjelokupnog vjerskog života. Medžlis pokriva šire regionalno područje, jednu ili više pokrajni ili regija, dok džemati pokrivaju jedan grad, jedan dio grada ili mjesto.

ZAŠTO DA BUDEM ČLAN ISLAMSKE ZAJEDNICE?

Članstvom u Islamskoj zajednici podržavam ciljeve i zadatke Islamske zajednice na razvoju vjerskog identiteta i pripadnosti. Glavni ciljevi i zadaci Islamske zajednice su podizanje vjerske svijesti, osjećanja i nivoa vjerskog života kroz različite vjerske, edukativne i druge aktivnosti i sadržaje. Vjerske dužnosti, obredi (namazi, prigodne svečanosti: rođenje djeteta-akika, sunnetluk, šerijatska vjenčanja, obredi za umrle: dženaza-namaz, tevhidi. Organiziranje vjeronauka za djecu u školama i mektebu na području Medžlisa. Organiziranje svih ostalih redovnih i vanrednih vjerskih aktivnosti. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Allahova ruka je nad džematom (zajednicom), pa tko se odvoji od džemata, odvojio se za Džehennem!“

KOJA PRAVA IMAM KAO ČLAN ISLAMSKE ZAJEDNICE?

Kao član Islamske zajednice imam pravo:

birati i biti biran u tijela i organe Islamske zajednice,
biti informiran, davati prijedloge, sugestije i kritike (ali ne i podrivati jedinstvo zajednice),
sudjelovati u cjelokupnom vjerskom životu, vjerskim aktivnostima i sadržajima ,
upisati djecu na vjeronauku, biti educiran , besplatno pohađati tečajeve islama, kur’anskog pisma i dr.

KAKO DA POSTANEM ČLAN ZAJEDNICE

Najjednostavniji način je da na Vašoj banci napravite DAUERAUFTRAG da vam se mjesečno odbija naznačeni iznos. Bankovni podaci našeg Džemata su:

Banka: Bank Austria
IBAN: AT95  1200 0100 3893 5572 BIC: BKAUATWW

i li dođete u biro Džemata u toku radnog vremena (Petkom i Nedjeljom od 12:00-15:00) i licno predate sekretaru ili blagajniku ispunjenu pristupnicu/zahtjev za članstvom u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Austriji. Možete se i obratiti putem telefona ili Email-a. Zatim ćete biti upisani u evidenciju članova Medžlisa i IZ i dobiti po zahtjevu člansku knjižicu Islamske zajednice.  Godišnja članarina trenutno iznosi 180 Euro,za Pensionere 96 Euro. 

Adresa:
Bosniakisches Kulturzentrum Dzemat Innsbruck
Dörrstrasse 45
6020 Innsbruck
Austria

NAMAZ

FACEBOOK

SUFERA

"Kada čovjek umre, prestanu mu sevabi pristizati osim od troga: - trajne sadake, nauke kojom se svijet koristi i odgojenog djeteta koje mu dovu čini." Muslim
HADIS
Dana

BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. ER-RAHMANI-R-RAHIM. MALIKI JEVMI-D-DIN. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM. GAJRI-L-MAGDUBI ALEJHIM VE LE-D-DALLIN. AMIN

©2022. Copyright - Džemat Innsbruck