Od pobjede na Bedru do Fethu-Mekke

Fethu-Mekke i ulazak u i'tikaf pada u nedjelju, 2. maja 2021. godine. I'tikaf, kao posebna kategorija ibadeta, se obavlja zadnjih 10 dana mjeseca ramazana. Gledano s povijesnog stanovišta, druga polovina…

0 Kommentare